Truyền Giảng

Truyền Giáo Là Gì?

9Marks News
09.26.2020

Câu trả lời:
Truyền giáo nghĩa là nói với người khác những tin tức tốt lành về những gì Chúa Giê-su Christ đã làm để cứu những người tội lỗi. Để làm điều này, bạn phải nói với người khác rằng:
1. Đức Chúa Trời là thánh (1 Ga 1: 5). Ngài là Đấng sáng tạo mọi sự (Sáng-thế Ký 1:1).
2. Tất cả mọi người đều là những tội nhân xứng đáng nhận được sự công bình đời đời của Đức Chúa Trời, (Rô-ma 3:10-19, Mác 9:48, Khải huyền 14:11).
3. Chúa Giê-su Christ, là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là con người trọn vẹn, đã sống một cuộc đời vô tội, chết thay trên thập tự giá để chịu đựng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai tin vào Ngài, và Ngài sống lại từ âm phủ. (Giăng 1:1, 1 Ti-mô-thê 2:5, Hê-bơ-rơ 7:26, Rô-ma 3:21-26, 2 Cô-rinh-tô 5:21, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22).
4. Cách duy nhất để được cứu khỏi sự trừng phạt đời đời và được hòa giải với Đức Chúa Trời là ăn năn tội lỗi và tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus Christ để được sự cứu rỗi (Mác 1:15, Công-vụ 20:21).
Truyền giáo là đang nói cho người khác thông điệp cơ bản này.


Tham khảo thêm tại:
https://vietnamesetheologicalreview.org/